ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 30  Issue: 4  Year: 2018
  Permanent Pain and Brachial Plexus Injury After Coronary Bypass Grafting Case Rreport and Reviwing The Literatüre [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-60362 | DOI: 10.5505/agri.2017.60362  

Permanent Pain and Brachial Plexus Injury After Coronary Bypass Grafting Case Rreport and Reviwing The Literatüre

Ferda İlgen Uslu1, Nazan Şimşek Erdem2
1Van Regional Training And Research Hospital
2Antalya Atatürk State Hospital

Neurological complications of cardiac surgery is known for almost a century. Brachial plexus injury after coronary artery bypass grafting is not a rare complication, but the frequency of reporting is less because these are temporary and often symptoms requiring treatment. in a few cases peripheral neuropathy findings are permanent and causes of disability. Diagnosis is based on symptoms, imaging and electrophysiological studies and it is important that both treatments for both medical and legal liability. Here in 63-year-old male patient was diagnosed brachial plexus injury lasting neuropathic pain the left upper limb after uneventful coronary artery bypass surgery presented and causes and consequences were discussed with literature.

Keywords: coronary bypass, brachial plexus injury, permanent pain


Koroner Bypass Sonrası Oluşan Kalıcı Ağrı ve Brakial Pleksus Hasarı Olgu Sunumu ve Literatür Gözden Geçirme

Ferda İlgen Uslu1, Nazan Şimşek Erdem2
1Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi
2Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

Kardiak cerrahinin nörolojik komplikasyonları neredeyse bir yüzyıldır bilinmektedir. Koroner arter bypass graftlemesi sonrası brakial pleksus yaralanmaları nadir bir komplikasyon değildir, fakat sıklıkla bulgular geçici olduğu ve tedavi gerektirmediğinden tanınma ve raporlanma sıklığı azdır. Çok nadir olguda periferik nöropati bulguları kalıcıdır ve özürlülüğe neden olur. Tanı semptomlar, görüntüleme ve elektrofizyolojik çalışmalara dayanır ve bu hem tedavi hem de medikal ve yasal sorumluluk için önemlidir. Burada sorunsuz koroner arter bypass cerrahisi sonrası sol üst ekstremitesinde kalıcı nöropatik ağrı ve brakila pleksus hasarı saptanan 63 yaşında erkek hasta sunuldu ve literatür eşliğinde sebep ve sonuçları gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: koroner bypass, brakial pleksus hasarı, kalıcı ağrı
Corresponding Author: Ferda İlgen Uslu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2018 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.