ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 31  Issue: 1  Year: 2019
  Can we use Magnesium for sedation in Intensive Care Unit for critically ill patients; Is it as effective as other sedatives? [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-59244 | DOI: 10.14744/agri.2019.59244  

Can we use Magnesium for sedation in Intensive Care Unit for critically ill patients; Is it as effective as other sedatives?

dilek altun1, Gulay Eren2, Halil Cetingok3, GÜLSÜM OYA HERGÜNSEL3, Zafer Çukurova3
1Acibadem Bakirkoy Hospital, Department of Anesthiology and Reanimation, Istanbul, Turkey
2Başkent Univercity Istanbul Hospital, Department of Anesthiology and Reanimation, Istanbul, Turkey
3Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Anesthiology and Reanimation,Istanbul, Turkey

Objectives: In this prospective randomised study, we aimed to investigate the effect of magnesium, added to midazolam, on hemodynamics, transition time to T-piece, mechanical ventilation duration, an additional sedative-analgesic requirement with using BIS monitorisation and sedation scales.
Methods: Fifty critically ill patients receiving mechanical ventilation support in intensive care unit randomly assigned to two groups. Group I received 0.03 - 0.3 mg/kg bolus loading dose + 0.03 - 02 mg/kg/hr midazolam infusion; Group II received 2 gr bolus at 30 min, 16 mg/24 h magnesium infusion + 0.03 - 02 mg/kg/hr midazolam infusion. BIS levels and sedation levels were continuously monitored.
Results: Duration of mechanical ventilation in group I was longer than group II (31 ± 12 hours; 19 ± 11 hours, respectively; p < 0.01). Time to start spontaneous breathing trials with T-piece was longer in group I than group II (27 ± 11 hours; 16 ± 11 hours) (p < 0.01). The 48-hour insulin requirement of group I is higher than group II (p < 0.05).
Conclusion: Adding intravenous magnesium to the traditional sedation protocols in intensive care unit, decreased midazolam and additional analgesic requirement and mechanical ventilatory support duration without any side effect.

Keywords: Intensive Care Unit, sedation-analgesia, magnesium, midazolam, Bispectral Index


Yoğun bakım ünitesinde Magnezyum'u kritik hastalar için sedasyon amaçlı kullanabilir miyiz? Diğer sedatifler kadar kadar etkili mi?

dilek altun1, Gulay Eren2, Halil Cetingok3, GÜLSÜM OYA HERGÜNSEL3, Zafer Çukurova3
1Bakırköy, Acıbadem Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul, Türkiye
2Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul, Türkiye
3Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu prospektif randomize çalışmada, midazolama eklenen magnezyumun hemodinami, T-parçasına geçiş süresi, mekanik ventilasyon süresi ile BIS monitorizasyonu ve sedasyon ölçekleri kullanılarak ek sedatif analjezik gereksinimi üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilasyon desteği alan 50 hasta rasgele olarak iki gruba ayrıldı. Grup I, 0.03 - 0.3 mg / kg bolus yükleme dozu + 0.03 - 02 mg / kg / saat midazolam infüzyonu aldı; Grup II, 30 dakikada. 2 gr bolus, 16 mg / 24 saat magnezyum infüzyonu + 0.03 - 02 mg / kg / saat midazolam infüzyonu aldı. BIS seviyeleri ve sedasyon seviyeleri sürekli olarak monitörize edildi.
Bulgular: Grup I'de mekanik ventilasyonun süresi grup II'den daha uzundu (sırasıyla 31 ± 12 saat; 19 ± 11 saat; p <0.01). T-parçası ile spontan solunum denemelerine başlama zamanı, grup I'de grup II'den (27 ± 11 saat; 16 ± 11 saat) daha uzundu (p <0.01). Grup I'in 48 saatlik insülin gereksinimi grup II'den yüksekti (p <0.05).
Sonuç: Yoğun bakım ünitesinde, geleneksel sedasyon protokollerine intravenöz magnezyumun eklenmesi, midazolam ve ek analjezi gereksinimini, mekanik ventilasyon destek süresini herhangi bir yan etkisi olmaksızın azaltmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, sedasyon-analjezi, magnezyum, Bispektral İndeks
Corresponding Author: dilek altun, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2019 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.