ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 31  Issue: 3  Year: 2019
  Ultrasound Guided Single Shot Preemptive Erector Spinae Plane Block For Thoracic Surgery In A Pediatric Patient [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-57778 | DOI: 10.14744/agri.2019.57778  

Ultrasound Guided Single Shot Preemptive Erector Spinae Plane Block For Thoracic Surgery In A Pediatric Patient

Bahadır Çiftçi, Mürsel Ekinxi
Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey

Peripheral nerve and truncal blocks have been used increasingly in anesthesia practice recent years since the ultrasound using. The ultrasound-guided erector spinae plan block (ESPB) is a novel interfascial plane block. The risk of complications is lower due to injury since this area is away from the important neurological and vascular structures. It provides effective analgesia in several dermatomes anterolateral and posterior thorax. Thus ESPB may be used in pediatric patients within multimodal analgesia treatment. In this correspendence we would like to report our ESPB experience in a pediatric patient following thoracic surgery.

Keywords: erektor spina plan bloğu, göğüs cerrahisi, pediatri


Pediatrik Hastada Preemtif Erector Spina Plan Bloğunun Toraks Cerrahisi Sonrası Analjezik Etkinliği

Bahadır Çiftçi, Mürsel Ekinxi
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

Periferik sinir blokları ve trunkal bloklar ultrason kullanımının artmasıyla son yıllarda anestezi pratiğinde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Ultrason eşliğinde yapılan erektor spina plan bloğu (ESPB) yeni bir interfasyal plan bloğudur. Bu bölge önemli nörolojik ve vasküler yapılardan uzakta olduğu için yaralanma nedeniyle oluşabilecek komplikasyon riski daha düşüktür. Anterolateral ve posterior toraksta birkaç dermatomda etkili analjezi sağlar. Bu nedenle, ESPB, pediatrik hastalarda multimodal analjezi tedavisinde kullanılabilir. Bu raporda, torasik cerrahi sonrası pediatrik bir hastada ESPB tecrübemizi sunmak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: erector spinae plan block, thoracic surgery, pediatric




Corresponding Author: Bahadır Çiftçi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar




 
Search


















 
Copyright © 2019 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.