ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 31  Issue: 2  Year: 2019
  Our performance of supraclavicular, intercostobrachial and lateral femoral cutaneous block in a patient with high risk undergoing malign melanoma surgery on the forearm [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-56767 | DOI: 10.5505/agri.2018.56767  

Our performance of supraclavicular, intercostobrachial and lateral femoral cutaneous block in a patient with high risk undergoing malign melanoma surgery on the forearm

Serdar Yeşiltaş, Hayrettin Daşkaya, Kazım Karaaslan, Ayda Türköz
Bezmialem Vakıf University

Surgical interventions of multiple extremities can be encountered in the practice of anesthesia. In these patients, general anesthesia is preferred rather than regional anesthesia in order to prevent overdose of local anesthetics. One of the major benefits of using ultrasonography in the practice of regional anesthesia is that it facilitates lowering the required local anesthetic drug dose to obtain a successful block. Especially in high-risk patients, applying ultrasound-guided multiple extremity blocks may be a reasonable approach instead of general anesthesia administration. In a patient with malignant malignoma at left lateral forearm, surgical resection of the lesion, dissection of axillary sentinel lymph node and grafting from lateral left thigh were planned. As surgical procedure involves different extremities, combined blocks were performed. İn this case, we aim to present our application of ultrasound guided supraclavicular, intercostobrachial and lateral femoral cutaneous blocks in the context of literature.

Keywords: intercostobrachial block, supraclavicular block, lateral femoral cutaneous block, malign melanoma, ultrasonography


Önkolda malign melanom nedeniyle opere edilen yüksek riskli bir hastada supraklavikular, interkostobrakiyal ve lateral femoral kutanöz blok uygulamamız

Serdar Yeşiltaş, Hayrettin Daşkaya, Kazım Karaaslan, Ayda Türköz
Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Birden çok ekstremitede cerrahi işlem gereken olgularla anestezi pratiğinde karşılaşılabilmektedir. Bu olgularda uygulanan rejyonal girişimlerde lokal anestezik ilaç doz aşımı olabileceğinden sıklıkla genel anestezi tercih edilmektedir. Ultrasonografinin rejyonal anestezi pratiğine girmesinin en önemli faydalarından bir tanesi başarılı blok oluşturmak için gereken lokal anestezik ilaç dozunun düşürülmesine olanak sağlamasıdır. Özellikle yüksek riskli hastalarda genel anestezi yerine ultrasonografi eşliğinde çoklu ekstremite bloğu uygulaması mantıklı bir yaklaşım olabilir. Sol önkol lateralinde malign melanom saptanan olguya cerrahi olarak yaranın rezeksiyonu, aksiller sentinel lenf nodu diseksiyonu ve lateral uyluktan greftleme planlanmıştır. Cerrahi işlem farklı ekstremiteleri kapsadığından kombine blok uygulanmıştır. Bu olgu ile;ultrasonografi eşliğinde supraklavikular, interkostobrakiyal ve lateral femoral kutanöz blok uygulamalarımızı sunmayı amaçlıyoruz.

Anahtar Kelimeler: interkostobrakiyal blok, supraklavikular blok, lateral femoral kutanöz blok, malign melanom, ultrasonografi
Corresponding Author: Serdar Yeşiltaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2019 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.