ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 30  Issue: 2  Year: 2018
  Evaluation of the effects of subcostal transversus abdominis plane block on acute and subacute pain development following inguinal herniography: Randomized clinical study [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-49344 | DOI: 10.5505/agri.2018.49344  

Evaluation of the effects of subcostal transversus abdominis plane block on acute and subacute pain development following inguinal herniography: Randomized clinical study

Çiğdem Akyol Beyoğlu1, Aylin Özdilek1, Emre Erbabacan1, Elif Aybike Özmumcu1, Birsel Ekici1, Güniz Köksal1, Fatiş Altıntaş1, Sevim Purisa2
1Istanbul University, Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Faculty Of Pharmacy, Pharmaceutical Technology, Istanbul Turkey

Introduction: The effect of subcostal transversus abdominis plane block (TAP) on postoperative pain is contradictive.The aim of this study is to evaluate the effect of subcostal TAP block on subacute pain in inguinal herniography patients
Methods: Patients aged between 18-75 years with American Society of Anesthesiologists 1-3 who were to undergo elective unilateral inguinal herniography with mesh under general anesthesia. Fifty patients were under iv analgesic regimen (group I) and fifty patients were applied subcostal TAP block after the operation additional to iv analgesic regimen (group II). Primary outcome measure was pain scores 1 month after the operation comparing the NRS values with Mann-Whitney U test between group I and group II. Secondary outcome measures were life qualification scores 1 month after the operation and pain scores 24 hours and 15 days after the operation.
Results: Postoperative 15th-minute, 1st, 6th, 12th, 24th hours, 15th day (p= 0.00) and 1st-month NRS values were significantly lower in group II compared to group I (p= 0.02). No significant difference was observed between groups in terms of LQS 15 days after the operation (p= 0.013). In group comparison, LQS was higher in the 1st month compared to postoperative 15th day in Group I (p= 0.201)
Conclusions: Subcostal TAP block provides an effective postoperative pain treatment in the acute period and in the first postoperative month in patients undergoing inguinal herniography
Keywords: Subcostal transversus abdominis plane block, postoperative subacute pain, inguinal herniography

Keywords: Subcostal transversus abdominis plane block, postoperative subacute pain, inguinal herniography


Subkostal transversus abdominal plan bloğun mesh ile inguinal herniorafi sonrası akut ve subakut ağrı gelişimi üzerine etkisinin araştırılması: Randomize, klinik çalışma

Çiğdem Akyol Beyoğlu1, Aylin Özdilek1, Emre Erbabacan1, Elif Aybike Özmumcu1, Birsel Ekici1, Güniz Köksal1, Fatiş Altıntaş1, Sevim Purisa2
1Istanbul Universitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Abd, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Farmakoloji Fakültesi, Farmakolojik Teknoloji, İstanbul

Amaç: Subkostal transvers abdominis plan bloğunun (TAP) postoperatif ağrı üzerindeki etkisi halen araştırma konusudur. Bu çalışmanın amacı, inguinal herniorafi hastalarında postoperatif subakut ağrı üzerine subkostal TAP bloğunun etkisini değerlendirmektir
Yöntemler: Genel Anestezi altında mesh ile elektif tek taraflı inguinal herniyorafi geçirecek olan 18-75 yaş arasındaki ASA skoru 1-3 olan hastalar çalışmaya alınmıştır. Elli hastaya postoperatif ağrı tedavisi için iv analjezik verildi (grup I), elli hastaya operasyondan sonra iv analjeziye ek olarak subkostal TAP blok uygulandı (grup II). Operasyondan 1 ay sonra gruplar arası numerik ağrı skalası Mann-Whitney U testi ile karşılaştırdı. Hastaların operasyondan sonra 15. Dakika.1, 6., 12., 24. saat, 15. gün NRS skorları ile 15 gün ve 1 ay sonraki yaşam kalitesi skorları (LQS) değerlendirildi.
Bulgular: Postoperatif 15. dakika, 1., 6., 12., 24. saat, 15. gün (p = 0.00) ve 1. aydaki NRS değerleri grup II'de grup I'e göre anlamlı derecede düşük bulundu (p = 0.02). Ameliyattan 15 gün sonra LQS açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p = 0.013). Gruplar arası karşılaştırmada LQS birinci ayda Grup I'deki postoperatif 15. güne kıyasla daha yüksekti (p = 0.201)
Sonuç: Subkostal TAP bloğu akut dönemde ve inguinal herniorafi yapılan hastalarda ameliyat sonrası ilk ayda etkili bir postoperatif ağrı tedavisi sağlamaktadır
Anahtar Kelimeler: Subkostal transvers abdominis plan bloğu, postoperatif subakut ağrı, inguinal herniorafi

Anahtar Kelimeler: Subkostal transvers abdominis plan bloğu, postoperatif subakut ağrı, inguinal herniorafi
Corresponding Author: Çiğdem Akyol Beyoğlu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2018 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.