ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 31  Issue: 2  Year: 2019
  A Probable Case Of Pregabalin-Related Reversible Hearing Loss [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-48753 | DOI: 10.5505/agri.2018.48753  

A Probable Case Of Pregabalin-Related Reversible Hearing Loss

Resul Yılmaz1, Şeyda Türk2, Ruhiye Reisli3, Sema Tuncer Uzun3
1Zi̇le State Hospi̇tal, Department Of Anesthesi̇ology And Reani̇mati̇on, Zi̇le, Tokat, Turkey
2Beyheki̇m State Hospi̇tal, Department Of Anesthesi̇ology And Reani̇mati̇on, Selçuklu, Konya, Turkey
3Necmetti̇n Erbakan Uni̇versi̇ty, Meram Faculty Of Medi̇ci̇ne, Department Of Anesthesi̇ology And Reani̇mati̇on, Meram, Konya, Turkey

Pregabalin and gabapentin are similar compounds with analgesic, anticonvulsant and anxiolytic characteristics. Owing to such pharmacological features, they are commonly used throughout the world in neuropathic pain treatment and anxiety disorders. Mild to moderate side effects such as dizziness and somnolence in the central nervous system are important factors in terminating the use of pregabalin. At the same time, in some studies, the use of dose-dependent pregabalin resulted in peripheral edema and weight gain in patients.
In this case, we wanted to present the occuring hearing-loss after an increase in the drug dose of the patient already using pregabalin.

Keywords: Pregabalin, Hearing Loss, Neuropathic Pain, Anticonvulsant Drugs


Pregabaline Bağlı Gelişen Geçici İşitme Kaybı, Beklenmedik Bir Olgu

Resul Yılmaz1, Şeyda Türk2, Ruhiye Reisli3, Sema Tuncer Uzun3
1Zi̇le Devlet Hastanesi̇, Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon Bölümü, Zi̇le, Tokat, Türki̇ye
2Beyheki̇m Devlet Hastanesi̇, Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon Bölümü, Selçuklu, Konya, Türki̇ye
3Necmetti̇n Erbakan Üni̇versi̇tesi̇, Meram Tıp Fakultesi̇, Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon Anabi̇li̇m Dalı, Meram, Konya, Türki̇ye

Pregabalin ve gabapentin, analjezik, antikonvülsan ve anksiyolitik özelliklere sahip benzer bileşiklerdendir. Bu tür farmakolojik özellikler nedeniyle, nöropatik ağrı tedavisinde ve anksiyete bozukluklarında genel olarak dünyada yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Santral sinir sisteminde baş dönmesi ve uyuşukluk gibi hafif ila orta şiddette yan etkiler pregabalinin kullanımını sonlandırmada önemli faktörlerdir. Aynı zamanda, bazı çalışmalarda, doza bağlı pregabalin kullanımı, hastalarda periferik ödem ve kilo vermeye neden olmuştur.
Bu olguda, önceden pregabalin kullanan hastanın ilaç dozunda bir artış yapıldıktan sonra oluşan işitme kaybını sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Pregabalin, İşitme kaybı, Nöropatik ağrı, Antikonvülzan ilaçlar
Corresponding Author: Resul Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search 
Copyright © 2019 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.