ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 31  Issue: 2  Year: 2019
  Dermatomyositis Presenting With Low Back Pain [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-45578 | DOI: 10.5505/agri.2018.45578  

Dermatomyositis Presenting With Low Back Pain

Hüseyin Elik1, Damla Demir2, Rana Terlemez1, Figen Yilmaz1, Zehra Duman1, İlknur Kıvanç Altunay2, Banu Kuran1
1Şişli Hamidiye Etfal Research and Training Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation
2Şişli Hamidiye Etfal Research and Training Hospital, Department of Dermatology

Amaç: Dermatomiyozit (DM), nadir görülen bağ doku hastalıklarından olup cilt lezyonları ve kas biyopsisindeki inflamatuar değişiklikler ile karakterizedir. DM tanısı için karakteristik raşlara ilaveten proksimal kas güçsüzlüğü ve kas enzim düzeylerinin artışı gibi kriterlere gerek duyulmaktadır. Kadınlarda 2 kat fazla görülmekle birlikte, hastalığın ortaya çıkış yaşı ortalama 50 yaştır. Biz bu olgu sunumunda bel ağrısı ve bacaklarda güçsüzlük şikayeti olan kliniğimize lomber disk hernisi ön tanısı ile gönderilen bir olguyu sunmayı amaçladık.
Olgu: Biz bu olgu sunumunda, 29 yaşında kliniğimize proksimal kas güçsüzlüğü ve bel ağrısı ile başvuran bir olgu sunduk. Olgu nöroşirurji kliniğinden lomber disk hernisi tanısı ile kliniğimize refere edildi. Fizik muayenede dermatomiyozit için karakteristik cilt lezyonları saptandı. İğne elektromiyografi ve cilt biyopsisi sonrasında kortikosteroid tedavisi başlandı.
Sonuç: Geç tanı konan hastalarda kaslarda yağlı değişiklik gelişmesi geri dönüşsüz kas kuvvetsizliğine ve yürüme bozukluğuna yol açabilir. İnflamasyonun erken dönemde baskılanması tedaviye dramatik yanıt almada önemlidir.

Keywords: dermayomyositis, low back pain, corticosteroid.


Bel Ağrısı ile Başvuran Dermatomiyozit Olgusu

Hüseyin Elik1, Damla Demir2, Rana Terlemez1, Figen Yilmaz1, Zehra Duman1, İlknur Kıvanç Altunay2, Banu Kuran1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Objective: Dermatomyositis (DM) is a rare connective tissue disease characterized by skin lesions and inflammatory changes in muscle biopsy. Classification of DM for a definitive diagnosis requires a characteristic rash in addition proximal muscle weakness and muscle enzyme level elevation. DM is twice as common in women as in men also the age of onset is approximately 50 years. In this case report, we aimed to present a patient with low back pain and proximal muscle weakness in the legs, diagnosed as lomber disc herniation then referred to our clinic.
Case: In this report we present a 29-year-old case who admitted our clinic with proximal muscle weakness and low back pain. The patient was referred to our clinic from neurochirurgy department diagnosed as lomber disc herniation. In physical examination we found characteristic skin lesions for dermatomyositis. After needle electromyography and skin biopsy we started corticosteroid treatment.
Conclusion: In misdiagnosed patients, fatty infiltration in muscles may cause irreversibl weakness and gait disturbance. Early suppression of inflammation is important to get dramatic response to treatment.

Anahtar Kelimeler: dermatomiyozit, bel ağrısı, kortikosteroid.
Corresponding Author: Rana Terlemez, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search 
Copyright © 2019 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.