ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 30  Issue: 2  Year: 2018
  The effect of applying reflexology massage on nitroglycerin induced migraine type headache: a placebo-controlled clinical trial [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-43815 | DOI: 10.5505/agri.2018.43815  

The effect of applying reflexology massage on nitroglycerin induced migraine type headache: a placebo-controlled clinical trial

Nima Imani, Shams Aldin Shams, Moloud Radfar, Haleh Ghavami, Hamid Reza Khalkhali
Urmia University of Medical Sciences

Background: Nitroglycerin (NTG)-induced migraine type headache is the most prominent side effect of nitrate therapy. Therefore, the aim of this study was to clarify the effectiveness of reflexology massage on intravenous nitroglycerin induced headache in coronary care unit (CCU) inpatients.
Material and methods: This is a randomized clinical trial. The Study samples were 75 patients that divided randomly into three groups; control group, intervention group and placebo group, then intensity of baseline headache in patients who received NTG measured by Numeric Rating Scale for Pain (NRS Pain).Patients in the intervention group received reflexology massage two times for 20 min. (the second application was 3 hours after the first one.), which the upper part of the patient’s foot thumb that is a reflection point of the head, massaged in both feet. In the placebo group an unspecified point in the foot (heel) that is not related to head massaged. Patients in the control group did not receive any massage.
Results: No baseline differences existed between three groups for the mean of pain scale (p= 0.66) before the study; but the difference between groups after the application was statistically high (p= 0.000).
Conclusion: reflexology massage can reduce the intensity of NTG induced headache.

Keywords: Nitroglycerin Induced Headache, Migraine, Reflexology Massage.


Nitrogliserine bağlı migren tipi baş ağrısı üzerine refleksoloji masajının etkisi: plasebo kontrollü bir klinik çalışma

Nima Imani, Shams Aldin Shams, Moloud Radfar, Haleh Ghavami, Hamid Reza Khalkhali
Urmia tıp bilimleri üniversitesi

Giriş ve amaç: Nitrogliserin (NTG) ile oluşan migren tipi baş ağrısı, nitrat tedavisinin en belirgin yan etkisidir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, koroner yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalarda refleksoloji masajının, intravenöz nitrogliserine bağlı baş ağrısı üzerine etkisini araştırmaktır.
Gereç ve yöntemler: Bu çalışma randomize bir klinik araştırmadır. Çalışma örnekleri rastgele yöntemi ile üç gruba ayrıldı ve 75 hasta; kontrol grubunu, plasebo grubunu ve müdahale grubunu oluşturdu.Nitrogliserin alan hastalarda baş ağrısı yoğunluğu Ağrı için Sayısal Değerlendirme Ölçeği (NRS) ile ölçüldü. Müdahale grubundaki hastalara 20 dakika boyunca iki kez refleksoloji masajı yapıldı. (ikinci masaj, birinciden 3 saat sonra yapıldı.), ayak başparmağının üst kısmı başın refleksoloji noktası olarak belirlenmiş bunun için refleksoloji masaji grubunda hastaların her iki ayak baş parmaklarının ust kısmına masaj uygulandı. Plasebo grubunda baş ağrısı ile ilişkili olmayan bir noktaya (ayak topuğuna) masaj yapıldı. Kontrol grubundaki hastalara herhangi bir masaj yapılmadı.
Bulgular: Çalışma öncesi ağrı skalası ortalamaları açısından üç grup arasında başlangıç farkı yoktu (p = 0.66); ancak uygulama sonrası gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak yüksekti (p = 0.000).
Sonuç: Refleksoloji masajı, nitrogliserine bağlı baş ağrısının yoğunluğunu azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Nitrogliserine bağlı baş ağrısı, Migren, Refleksoloji Masajı.
Corresponding Author: Haleh Ghavami, Iran


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2018 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.