ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 32  Issue: 2  Year: 2020
  Temporal arteritis and trigeminal neuralgia overlap syndrome: A case report [Ağrı]
Ağrı. 2019; 31(4): 206-208 | DOI: 10.14744/agri.2019.33600  

Temporal arteritis and trigeminal neuralgia overlap syndrome: A case report

Yağmur İnalkaç Gemici, İrem Taşcı
Department of Neurology, Malatya Training and Research Hospital, Malatya, Turkey

Temporal arteritis and trigeminal neuralgia are rare causes of a headache, and the combination is rarer still. The present patient was diagnosed with temporal arteritis at the age of 60 years and presented with trigeminal neuralgia after the sedimentation rate had returned to normal under treatment. The underlying cause of neuralgia in cases of temporal arteritis varies. This report is an examination of the rare association of the 2 conditions and the available literature.

Keywords: Inflammation, overlap syndrome; temporal arteritis; trigeminal neuralgia.


Temporal arterit ve trigeminal nevralji overlap sendromu: Bir olgu sunumu

Yağmur İnalkaç Gemici, İrem Taşcı
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Malatya, Türkiye

Temporal arterit ve trigeminal nevralji başağrısının az görülen nedenlerinden olup birliktelikleri çok daha nadirdir. Sunmuş olduğumuz olgu 60 yaşında önce temporal arterit tanısı alıp tedavi altında sedimentasyon normale döndükten sonra trigeminal nevralji ile prezente olmuştur. Temporal arteritte nevralji görülmesinin altında yatan neden ise değişken olabilir. Biz bu vakada literatür eşliğinde nadir görülen bu birlikteliği ele almayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Inflamasyon, overlap sendromu; temporal arterit; trigeminal nevralji.


Yağmur İnalkaç Gemici, İrem Taşcı. Temporal arteritis and trigeminal neuralgia overlap syndrome: A case report. Ağrı. 2019; 31(4): 206-208

Corresponding Author: İrem Taşcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search 
Copyright © 2020 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.