ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 31  Issue: 1  Year: 2019
  Transforaminal epidural steroid injection and infraneural approach [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-26097 | DOI: 10.5505/agri.2017.26097  

Transforaminal epidural steroid injection and infraneural approach

Tülin Arıcı, Mustafa Kurçaloğlu, Can Eyigör, Meltem Uyar
Department of Anesthesiology and Reanimation, Pain Clinic, Ege University, İzmir, Turkey

Background context: Transforaminal epidural steroid injections are common interventions in the treatment of radicular pain. Complications are rare but catastrophic. One of the rarest catastrophic complications has been related to artery of Adamkiewicz (AKA) oclusion. We reported our approach to avoid the complication in which injury of AKA is related to transforaminal epidural injection. Methods: A 71-year old male patient applied to our clinic with radiculopathy secondary to lumbar disc hernia. Transforaminal epidural steroid injection was planned to the patient. After radiocontrast injection, vascular filling was detected.The neddle was repositioned and was performed inferior entrance to the epidural space. No vascularity was seen and dexamethasone was injected to the patient. Conclusion: Transforaminal epidural steroid injection is an effective interventional treatment for radicular pain but it needs to be careful because of the possible catastrophic complications.The AKA was located in the upper one half of the foramen substantially. Keeping in mind wide variation range of anatomy of AKA is very important in preventing the spinal cord ischemia.

Keywords: artery of adamkiewicz, infraneural approach, transforaminal epidural injection, spinal cord ischemia


Transforaminal epidural steroid enjeksiyonu ve infranöral yaklaşım

Tülin Arıcı, Mustafa Kurçaloğlu, Can Eyigör, Meltem Uyar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ağrı Bilim Dalı,İzmir

Giriş: Transforaminal epidural steroid enjeksiyonu radiküler ağrı tedavisi için kullanılan yaygın bir girişimdir. Komplikasyonları nadir fakat katastrofiktir. En nadir katastrofik komplikasyonlarından biri Adamkiewicz arter (AKA) oklüzyonu ile ilgilidir. Bu sunumda transforaminal epidural steroid enjeksiyonu ile ilişkili AKA injurisinden kaçınmak için uyguladığımız yaklaşımı sunduk. Metod: 71 yaşında erkek hasta kliniğimize lomber disk hernisine bağlı radikülopati ile başvurdu. Hastaya transforaminal steroid enjeksiyonu planlandı. Radyokontrast enjeksiyonu sonrasında vasküler dolum görüldü. Bunun üzerine iğneye yeniden pozisyon verilerek epidural alana ulaşmak için inferior giriş uygulandı. Vasküler yayılım görülmedi ve dexametazon enjekte edildi. Sonuç: Transforaminal epidural enjeksiyon radiküler ağrı için efektif bir girişimsel ağrı tedavisidir. Fakat muhtemel katastrofik komplikasyonlar nedeniyle dikkatli olmayı gerektirir. AKA büyük oranda foramenin üst yarısında lokalizedir. Spinal kord iskemisini önlemek için AKA'nın çok geniş bir anatomik varyasyona sahip olduğunu akılda bulundurmak çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: adamkiewicz arteri, infranöral yaklaşım, transforaminal epidural enjeksiyon, spinal kord iskemisi
Corresponding Author: Tülin Arıcı, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2019 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.