ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 29  Issue: 4  Year: 2017
  Peripheral nerve blocks in the treatment of short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing (SUNCT) during pregnancy [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-25991 | DOI: 10.5505/agri.2016.25991  

Peripheral nerve blocks in the treatment of short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing (SUNCT) during pregnancy

Osman Özgür Yalın1, Derya Uludüz2, Aynur Özge3
1Istanbul Education and Research Hospital, Neurology Department, Istanbul, Turkey
2Istanbul University Cerrahpasa School of Medicine Neurology Department, Istanbul, Turkey
3Mersin University School of Medicine Neurology Department, Mersin, Turkey

Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing (SUNCT) is a rare, primary head- ache syndrome and classified as a subtype of trigeminal autonomic cephalalgias. Although SUNCT is regarded to be a condi- tion refractory to treatment, recently several antiepileptic drugs showed promising results in the treatment of SUNCT. There is lack of evidence about course at pregnancy and treatment options. In this report we present a-30 weeks healthy pregnant case of SUNCT who was treated successfully with infra- and supraorbital nerve blockage. Headache attacks diminished com- pletely after injection and recurrence did not observed. Although lamotrigine seems relatively safe in pregnant patients with SUNCT attacks, peripheral nerve blocks seem to be an easy performed, safe and effective treatment option. This is the first SUNCT case in the literature treated successfully with infra- and supraorbital nerve blockage at pregnancy.

Keywords: Infraorbital, nerve blockage, SUNCT, supraorbital.


Gebelikte konjunktival injeksiyon ve göz yaşarması ile birlikte kısa–süreli unilateral nevraljifrm başağrısı ataklarında (SUNCT) periferal sinir blokajı tedavisi

Osman Özgür Yalın1, Derya Uludüz2, Aynur Özge3
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakultesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakultesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Konjunktival injeksiyon ve göz yaşarması ile birlikte kısa–süreli unilateral nevraljifrm başağrısı atakları (SUNCT), trigeminal otonomik başağrıları içerisinde sınıflandırılan nadir gözlenen bir primer başağrısı bozukluğudur. SUNCT genellikle tedaviye dirençli bir sendrom olarak kabul edilmesine rağmen son yıllarda antiepileptik ilaçlar ile anlamlı düzelme bildirilmektedir. Hastalığın gebelikteki seyri ve tedavisi ile ilgili literatürde bilgi yoktur. Bu çalışmada 30 haftalık gebelik sırasında SUNCT atağı yaşayan, infra- ve supraorbital sinir blokajı ile başarılı bir şekilde tedavi edilen bir olgu sunulmaktadır. Aslında gebelik döneminde lamotrijin kısmen güvenli olarak kullanılmaktadır, fakat periferal sinir blokajı uygulanması pratik, güvenli ve etkin bir alternatif tedavi seçeneğidir. Bu olgu literatürde gebelik döneminde infra- ve supraorbital sinir blokajı ile başarılı bir şekilde tedavi edilen ilk SUNCT hastasıdır.

Anahtar Kelimeler: İnfraorbital, sinir blokajı, SUNCT, supraorbital.
Corresponding Author: Osman Özgür Yalın, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2017 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.