ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 30  Issue: 4  Year: 2018
  Local subcutaneous atrophy after occipital nerve block [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-16769 | DOI: 10.5505/agri.2018.16769  

Local subcutaneous atrophy after occipital nerve block

Samet Sancar Kaya1, Ferhat Balgetir2
1Patnos State Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation
2Fırat University, Department of Neurology

Local corticosteroid injections are commonly used to reduce inflammation and pain in joints, ligaments, tendons and other soft tissues. In addition, nerve blockade with corticosteroids (CS) has an important role in the treatment of headache. Nerve blocks made by combination of local anesthetic and CS reduce inflammation, inhibiting nerve compaction, reducing the amount of nociceptive chemical mediators and suppressing abnormal electrical activity in damaged nerves (1). A 15-year-old male patient underwent right occipitalis major nerve blockade (12.86 mg Betamethasone dipropionate + 5.26 mg Betamethasone sodium phosphate + 10 mg lidocaine HCl) for cluster-type headache. One month after the injection, the patient was admitted with a complaint of pitting in the area where the injection was made. The patient underwent injection of anatomical alopecia and a 3 cm diameter circular full-thickness soft tissue atrophy. Full-thickness atrophy of scalp was observed in cranial computed tomography and no pathology was observed in adjacent bone cortex. Local CS injections can have many side effects such as infection, bleeding, flushing, hypersensitivity reactions, tendon ruptures, hypopigmentation and soft tissue atrophy. The risk of soft tissue atrophy is less than 1% (2). It usually develops within 1-4 months after injection and recovers within a year. Surgical treatments such as fat tissue injection or grafting can be considered as atrophy longer than one year (3).Although side effects of CS injections are rare, patients should be informed about these side effects.

Keywords: occipital nerve block, corticostreoid, atrophy


Oksipital sinir blokajı sonrası gelişen lokal subkutanöz atrofi

Samet Sancar Kaya1, Ferhat Balgetir2
1Patnos Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
2Fırat Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Lokal kortikosteroid enjeksiyonları eklemlerde, bağlarda, tendonlarda, bursalarda ve diğer yumuşak dokularda inflamasyonu ve ağrıyı azaltmak için sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca başağrılarının tedavisinde de kortikosteroidlerle (KS) yapılan sinir blokajlarının önemli bir yeri vardır. Lokal anestezik ve KS kombinasyonuyla yapılan sinir blokları inflamasyonu azaltarak sinir kompreyonunu engeller, nosiseptif kimyasal mediyatörlerinin miktarını azaltır ve hasarlı sinirlerdeki anormal elektriksel aktiviteyi baskılar (1).
15 yaşında erkek hastaya küme tipi başağrısına yönelik sağ nervus oksipitalis major blokajı (12,86 mg Betametazon dipropiyonat+ 5.26 mg Betametazon sodyum fosfat + 10 mg lidokain HCl ) yapıldı. Enjeksiyondan 1 ay sonra hasta enjeksiyon yapılan alanda çukurlaşma şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede enjeksiyon yapılan alanda alopesi ve 3cm çapında dairesel tam kat yumuşak doku atrofisi görüldü. Kraniyal bilgisayarlı tomografide scalpta tam kat atrofi izlendi ve komşu kemik korteksinde herhangi bir patoloji görülmedi.
Lokal KS enjeksiyonları enfeksiyon, kanama, flushing, hipersensitivite reaksiyonları, tendon rüptürleri, hipopigmentasyon ve yumuşak doku atrofisi gibi birçok yan etki yapabilir. Yumuşak doku atrofi riski %1’den azdır (2). Genellikle enjeksiyon sonrası 1-4 ay içinde gelişir ve bir yıl içinde düzelir. Atrofi bir yıldan uzun sürerse yağ doku enjeksiyonu veya greft gibi cerrahi tedaviler düşünülebilir (3).
kaslarının oksiputa yapıştığı yere komşudur. Bu kaslar ve aponevrozları, ayrıca buradaki yağ doku uzun etkili depo steroidlerin yüksek dozda enjekte edilmesiyle atrofiye gidebilir. KS enjeksiyonlarının yan etkileri nadir olmasına rağmen hasta bu yan etkiler konusunda bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: oksipital sinir blokajı, kortikostreoid, atrofi
Corresponding Author: Samet Sancar Kaya, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2018 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.