ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 31  Issue: 2  Year: 2019
  Do We İnspecting The Patient Face Who Has Shoulder Pain? [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-14892 | DOI: 10.5505/agri.2018.14892  

Do We İnspecting The Patient Face Who Has Shoulder Pain?

Yüksel Erkin1, Zeynep Issı2
1Dokuz Eylül Unıversıty Faculty Of Medıcıne, Department Of Anesthesıology And Reanımatıon,department Of Algology. İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Department Of Algology. İzmir, Turkey

Pancoast tumor or superior sulcus tumor is a rare bronchogenic carcinoma. In the early period, shoulder pain was the most common symptom. In our patient, due to complaints of shoulder and arm pain, he was examined primarily for musculoskeletal causes and radiculopathy in the other outpatient clinics and Horner's syndrome on her face was not noticed. At the same time, the patient was not complaining his Horner because the pain was on the front. Because of the inclusion of the anhidrosis of the face and neck region, advanced imaging of the patient with preganglionic horner syndrome is desired.
Less than 50% of patients with pancoast tumor have resectable lesions at the first diagnosis. Musculoskeletal disorders are considered primarily in these patients who have little and background complaints about lung related, and diagnosis is delayed or misdiagnosed. For this reason, the importance of detailed examination and anamnesis is great in patients with arm and shoulder pain.

Keywords: Pancoast, Horner’s Syndrome, shoulder pain, lung cancer


Omuz Ağrısı Olan Hastanın Yüzünü de Muayene Ediyormuyuz?

Yüksel Erkin1, Zeynep Issı2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı. İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı. İzmir, Türkiye

Pancoast tümörü ya da superior sulkus tümörü, nadir görülen bronkojenik karsinomlardandır. Erken dönemde omuz ağrısı en sık semptomdur Bizim hastamızda omuz ve kol ağrısı şikayetiyle gelmesi nedeniyle diğer başvurduğu polikliniklerde öncelikle muskuloskeletal nedenler ve radikülopati açısından tetkik edilmiş ve yüzündeki horner sendromu dikkat çekmemişti. Aynı zamanda hasta da, ağrısı ön planda olması nedeniyle, bu durumdan şikayetçi değildi. Anhidrozisin yüzü ve boyun bölgesini kapsaması nedeniyle preganglionik horner sendromu düşünülen hastadan ileri görüntüleme istenildi.
Pancoast tümörü olan hastaların %50’sinden azı ilk tanıda rezektabl lezyonlara sahip olurlar. Akciğere yönelik şikayetleri daha az ve geri planda olan bu hastalarda muskuloskeletal hastalıklar öncelikle düşünülür ve tanı koyulması gecikir ya da yanlış tanı alırlar. Bu nedenle kol ve omuz ağrısı ile gelen hastalarda ayrıntılı muayene ve anamnezin önemi büyüktür.

Anahtar Kelimeler: Pancoast, Horner Sendromu, omuz ağrısı, akciğer kanseri
Corresponding Author: Zeynep Issı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search 
Copyright © 2019 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.