ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 30  Issue: 4  Year: 2018
  Our Ultrasound Guided Obturator Block Experience in Kocaeli University Hospital in the Last Year [Ağrı]
Ağrı. 2016; 28(1): 39-41 | DOI: 10.5505/agri.2015.02360  

Our Ultrasound Guided Obturator Block Experience in Kocaeli University Hospital in the Last Year

Can Aksu1, Yavuz Gürkan2, Alparslan Kuş2, Kamil Toker2, Mine Solak2
1Darıca Farabi State Hospital
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

Objectives:
Obturator nerve block has been described and performed to prevent the obturator reflex during transurethral resection. Different techniques were found since then. We are using the interadductor approach in our clinic. We aimed to find out the outcomes of our practice in this study.

Material Methods:
After obtaining the ethical approval of the committee, files of patients, who had transurethral resection surgery between October 2013-October 2014, were scanned retrospectively.

Results:
A total of 137 patients were found to have transurethral resection. Number of patients who had combination of spinal anesthesia with obturator nerve block for the operation was 69. All of the obturator nerve blocks were done under the ultrasound guidance with interradductor approach. It was found that the obturator nerve block was unsuccessful in two patients due to observation of the obturator reflex. All the operations were done without any complication in all patients.

Conclusions:
Obturator nerve block is an effective method for preventing the obturator reflex. Combination of obturator nerve block and spinal anesthesia seems to be a safe method for surgical anesthesia in transurethral surgeries. Ultrasound guidance in obturator nerve block helps to increase the block success rates and gives additional advantages for patient’s safety.

Keywords: Obturator nerve block, ultrasound, transurethral surgery


Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde Son 1 Yılda Uygulanan Ultrason Rehberliğinde Obturator Blok Deneyimlerimiz

Can Aksu1, Yavuz Gürkan2, Alparslan Kuş2, Kamil Toker2, Mine Solak2
1Darıca Farabi Devlet Hastanesi
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Amaç:
Obturator sinir bloğu, transüretral rezeksiyon sırasında obturator refleksin gelişmesini önlemek için tanımlanmış ve uygulanmaktadır. Tanımlanmasından bu zamana kadar bir çok farklı yaklaşım geliştirilmiştir. Biz kliniğimizde interadduktor yaklaşımı uygulamaktayız. Bu çalışmada uygulamamızın sonuçlarını görmeyi hedefledik.

Materyal Metod:
Etik kurul onayı alındıktan sonra; Ekim 2013- Ekim 2014 tarihleri arasında transüretral rezeksiyon cerrahisi geçirmiş olan hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı.

Bulgular:
Transüretral rezeksiyon geçiren 137 hasta olduğu bulundu. Cerrahi anestezi amacıyla spinal anestezi ve obturator sinir bloğu kombinasyonu uygulanan hasta sayısı 69’du. Bütün obturator sinir blokları interadduktor yaklaşımla, ultrason eşliğinde yapılmıştı. Obturator refleksin görülmesinden dolayı iki hastada bloğun başarısız olduğu saptandı. Bütün hastaların operasyonları herhangi bir komplikasyona rastlanmadan tamamlanmıştı.

Sonuç:
Obturator sinir bloğu obturator refleksin önlenmesi için etkili bir bloktur. Obturator sinir bloğunun spinal anestezi ile kombine edilmesi transüretral cerrahilerin anestezisinde güvenli bir yöntem olarak görülmektedir. Obturator sinir bloğunda ultrason rehberliği blok başarı oranının artmasına yardım etmekte ve hasta güvenliği açısından ek avantajlar sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Obturator sinir bloğu, ultrason, transüretral cerrahi


Can Aksu, Yavuz Gürkan, Alparslan Kuş, Kamil Toker, Mine Solak. Our Ultrasound Guided Obturator Block Experience in Kocaeli University Hospital in the Last Year. Ağrı. 2016; 28(1): 39-41

Corresponding Author: Can Aksu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2018 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.